Reglement

REGLEMENT ROMMELMARKT VEMMEKENSSPOELING 

1. De rommelmarkt vindt plaats op zondag, tijdens de Vemmekensspoeling, van 10.00u tot 18.00u op de weide, achteraan de terreinen van Jeugd Zonder Dak . 

2. Vanaf 8.00u zijn er mensen beschikbaar voor plaatsaanduiding en info, indien nodig.

3. Om een vlot verloop van de in te nemen plaatsen te laten doorgaan meldt u zich eerst aan bij het controlepunt, waar u uw plaats zal worden toegekend. 

4. Het is mogelijk om één wagen of aanhangwagen te parkeren bij de stand. De afmetingen van één stand bedraagt 5X6m (incl. wagen/aanhangwagen). 

4a. Verplaatsbare afdakjes(tentjes, paraplu’s,…) kunnen geplaatst worden voor zover de diepte van de stand dit toelaat, indien de breedte groter is dan de standplaats kan afgesproken worden met de naburige standhouder en dient deze met het plaatsen ervan akkoord te gaan. 

5. Het is verboden volgende artikelen te verkopen of gratis aan te bieden: 

  • Alle voedingsmiddelen (frieten, hamburgers, hotdogs, braadworsten, dranken, enz……) 
  • Levende dieren en pluimvee. 
  • Feest-, sein-, en ontploffend vuurwerk te verkopen. 

6. Het is verboden te ronselen, te flyeren of enquêtes te houden. 

7. Het is verboden om een tombola of andere kansspelen te houden en kaarten te verkopen. 

8. Alles wat bij wet verboden is eveneens verboden op de rommelmarkt. 

9. Bij opruiming worden afval, dozen en alle verpakkingsmaterialen terug meegenomen door de standhouder. Vooraleer de stand te verlaten is men verplicht af te melden aan het controlepunt, die toelating geeft om het terrein te verlaten. 

10. De organisatie is niet verantwoordelijk voor goederen, verkocht tussen verkoper en klant. 

11. De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade door de standhouder(s) aan derden toegebracht, met inbegrip van roerende of onroerende goederen. 

12. Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit de situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en in de meest gunstige zin opgelost. Deelnemers die zich niet schikken naar het reglement of naar een overeenkomst, worden verzocht onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten. 

13. Onvoorziene gevallen worden door de organisatoren beslecht. 

14. Dit reglement werd opgesteld en goedgekeurd door de organisatie van Vemmekensspoeling. 

15. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

26. VOOR DE STANDHOUDERS IS HET TERREIN ENKEL TE BEREIKEN VIA WEG, ZIE PLAN: 

Terrein bereikbaar via de zijweg, Buisstraat in verbinding met de Torrestraat. Zie ook markering: ROMMELMARKT VEMMEKENSSPOELING, aangebracht door de organisatie!